عین معین چیست؟

arianlaw

کاربر جدید
ارسال ها
1
لایک ها
0
امتیاز
0
#1
عين معين به دو دسته تقسيم مي شود: مشاع و مفروز

1- مشاع: مالي محسوس و عادي است که دو يا چند نفر در آن شريک هستند به گونه اي که سهم شرکاء در عالم خارج معين نيست (به صورت عيني بلکه هريک از اجزاي عين موضوع حق تمام شده است. بنابراين هيچ شريکي نمي تواند بگويد بخش معيني از اين مال براي من است و نمي تواند ادعاي بخش معيني کند.

2- مفروز: عين معيني است که تمام آن براي يک مالک باشد يعني مالي که مشترک بين چند نفر نيست. معمولاً اصطلاح مفروز در عرف حقوقي زماني بکار مي رود که مال مشاعي بين شرکاء تقسيم شود و سهم هريک مشخص و متمايز گردد که در اين صورت اين سهم را مفروز و اين عمل را افراز مي گويند.
 
بالا