دستور حذف محتویات فولدر temp در سرور لینوکس

Admin

مدیر کل سایت
ارسال ها
50
لایک ها
1
امتیاز
8
#1
برای حذف محتویات پوشه temp از طریق ssh دستورات زیر را وارد کنید: ابتدا با دستور زیر ببینید فولدرهای tmp پر شده یا نه :
کد
df -h
سپس برای خالی کردن پوشه یا پوشه ها از دستورهای زیر استفاده کنید:
کد
find /tmp -type f -mtime +7 | xargs rm -f

find /tmp -user ‘root’ -group ‘root’ -type f | xargs rm -f
How to clean /tmp
منبع: complidor.com
 
بالا