بروزرسانی و کامپایل کردن apache و php

Admin

مدیر کل سایت
ارسال ها
50
لایک ها
1
امتیاز
8
#1
برای بروزرسانی و کامپایل کردن همه چیز می توانید از دستورات زیر استفاده کنید:

کد
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build all d
Updating and Compiling Apache and PHP
منبع: complidor.com
 
بالا