برطرف کردن ارور /usr/include/krb5.h:2606:24: et/com_err.h: No such file or directory

  • شروع کننده موضوع Admin
  • تاریخ شروع

Admin

مدیر کل سایت
ارسال ها
50
لایک ها
1
امتیاز
8
#1
اگر به ارور زیر برخورد کردید :
کد
/usr/include/krb5.h:2606:24: et/com_err.h: No such file or directory
هنگام کامپایل کردن دستورات زیر را اجرا کنید و دوباره امتحان کنید:
کد
yum install e2fsprogs-devel
یا:
کد
up2date -u e2fsprogs-devel
برای Centos 6 :
کد
yum install libcom_err-devel libcom_err
منبع: complidor.com
 
بالا