برطرف کردن ارور /usr/bin/ld: cannot find -llve

Admin

مدیر کل سایت
ارسال ها
50
لایک ها
1
امتیاز
8
#1
این فقط برای سیستم عامل CloudLinux کاربرد دارد.
این خطا ممکن است در هنگام کامپایل کردن apache/suexec مشاهده شود.
کد
/usr/bin/ld: cannot find -llve
collect2: ld returned 1 exit status
راه حل این است که بسته های توسعه liblve را نصب کنید:
کد
yum -y install liblve-devel
/usr/bin/ld: cannot find -llve
منبع: complidor.com
 
بالا