بررسی نحوه اجرای C++ preprocessor... /lib/cpp

Admin

مدیر کل سایت
ارسال ها
50
لایک ها
1
امتیاز
8
#1
اگر با پیغام خطای زیر روبرو می شوید، این بدان معنی است که شما G++ را نصب نکرده اید:
کد
 checking whether we are using the GNU C++ compiler... no
checking whether g++ accepts -g... no
checking dependency style of g++... none
checking how to run the C++ preprocessor... /lib/cpp

*** The make has failed, do you want to try to make again? (y,n):
برای سیستم عامل های CentOS/RHEL/CloudLinux از دستور زیر استفاده کنید:
کد
yum -y install gcc-c++
در سیستم عامل Debian/Ubuntu :
کد
apt-get -y install g++
و در FreeBSD :
کد
pkg install gcc
 
بالا